Ημερήσιο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης με βάση την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis) και την Ανάλυση της Γλωσσικής Συμπεριφοράς (Verbal Behavior)

Το πρόγραμμα λειτουργεί από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο καθημερινά 8:30 με 13:30 με δυνατότητα επέκτασης μέχρι τις 14:30 εφόσον ο γονέας το επιθυμεί.

Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς με εφαρμογές Verbal Behavior, PECS, TEACCH και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που έχουν ανάγκη από εντατική παρέμβαση με σκοπό την ανάπτυξη της λειτουργικής επικοινωνίας, τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε άλλους τομείς όπως η μίμηση, η κατανόηση, η αυτοεξυπηρέτηση, η οργάνωση και αυτό-απασχόληση και το λειτουργικό παιχνίδι.

Για παιδιά που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τον προφορικό λόγο ή που ο προφορικός λόγος είναι περιορισμένος ή μη καταληπτός από τρίτους, δοκιμάζουμε και επιλέγουμε ένα εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας (PECS ή νοηματική) ανάλογα με το τι τους ταιριάζει.

Μετά την αξιολόγηση κάθε παιδιού από τη διεπιστημονική ομάδα, καθορίζονται οι διδακτικοί στόχοι για τα ατομικά και ομαδικά προγράμματα. Τα ομαδικά προγράμματα αφορούν δραστηριότητες όπως καλημέρα, σνακ, καλλιτεχνικά, μουσικοκινητική και εξωτερικές δραστηριότητες όπως έξοδος σε παιδική χαρά, παιδότοπο, super-market και καφετέρια. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη της λειτουργικής επικοινωνίας καθ’ολη την διάρκεια της ημέρας σε διαφορετικές δραστηριότητες και πλαίσια και παράλληλα η ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων ανάλογων με το επίπεδο λειτουργικότητας και την ηλικία του παιδιού. Απώτερος στόχος είναι η ένταξη του παιδιού σε σχολικό πλαίσιο που επιλέγουμε σε συνεργασία με την οικογένεια και η συνεργασία μας με τους κατάλληλους φορείς για την καλύτερη δυνατή μετάβαση του παιδιού στο πλαίσιο αυτό.

Η εκπαίδευση στο PECS εποπτεύεται από Πιστοποιημένο Εφαρμοστή PECS. Επίσης κάθε παιδί παρακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ψυχοκινητικής θεραπείας και αισθητηριακής ολοκλήρωσης 2 φορές την εβδομάδα από ειδικά εκπαιδευμένο θεραπευτή.

Στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος οι γονείς συμμετέχουν σε ομάδα ψυχοεκπαίδευσης γονέων 2 φορές το μήνα. Οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρία του παιδιού τους οποτεδήποτε το θελήσουν.

Τι θα διδάξουμε στο παιδί:

1. Λειτουργική επικοινωνία: με χρήση προφορικού λόγου ή εναλλακτικού συστήματος επικοινωνίας PECS

να ζητάει ένα αντικείμενο ή δραστηριότητα που θέλει
να ζητάει μεταξύ επιθυμητών αντικειμένων
να ζητάει βοήθεια
να ζητάει με χρήση ναι/όχι
να ακολουθεί εντολές
να απαντάει σε ερωτήσεις
να χρησιμοποιεί προσδιορισμούς και ρήματα
να σχολιάζει
να ζητάει διάλειμμα

2. Μίμηση

να μιμείται έναν ενήλικα
να μιμείται τους συνομήλικούς του

3. Αυτοεξυπηρέτηση

να ακολουθεί τη ρουτίνα του σχολείου
να ακολουθεί καθημερινές ρουτίνες υγιεινής (να πλένει χέρια, δόντια, να χρησιμοποιεί την τουαλέτα)
να ντύνεται
να ετοιμάζει φαγητό
να ζητάει αυτό που θέλει να φάει
να τρώει
να ακολουθεί οπτικά προγράμματα δραστηριοτήτων

4. Δεξιότητες ατομικού παιχνιδιού

να ανταποκρίνεται σε τραγούδια
να παίζει λειτουργικά με τα παιχνίδια
να ολοκληρώνει δραστηριότητες μέσω οπτικών προγραμμάτων (π.χ. φωτογραφικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων)

5. Δεξιότητες μέσα σε ομάδα

να ανταποκρίνεται σε ατομικές και ομαδικές εντολές
να μιμείται και να μαθαίνει παρατηρώντας τους συνομηλίκους
να περιμένει τη σειρά του/της
να μοιράζεται
να ανταποκρίνεται ή και να μιλάει με τα άλλα παιδιά
να παίζει ομαδικά παιχνίδια

6. Κίνηση

δεξιότητες αδρής και λεπτής κίνησης
δεξιότητες οπτικής αντίληψης
αισθητηριακή ολοκλήρωση

Η επιστημονική μας ομάδα απαρτίζεται από τους:
Ελεάνα Λογοθέτη, Ψυχολόγος MSc Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια Ημερήσιου Προγράμματος
Χριστόφορος Γιαμμάς, Επόπτης – Λογοθεραπευτής Πιστοποιημένος Εφαρμοστής PECS
Μαρία Δερμεντζή Επόπτρια - Κοινωνική Λειτουργός MSc
Ελένη Σκουρή, Επόπτρια – Ψυχολόγος MSc
Χριστίνα Σύψα, Ψυχοκινητική Θεραπεύτρια MSc – Εκπαιδεύτρια Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης